Hrvatski savez za terapijsko jahanje osnovan je 2001. godine u Osijeku kao krovna organizacija udruga koje provode program terapijskog jahanja.

Svrha Saveza je aktivan doprinos poboljšanju ukupne kvalitete programa terapijskog jahanja u RH kao oblika konjaništva namijenjenog i prilagođenog djeci s teškoćama u razvoju, osobama s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima te osobama s kognitivnim i emocionalnim teškoćama, u svrhu terapije, rehabilitacije te općenito poboljšanje kvalitete življenja istih.

Ciljevi Saveza usmjereni su ka zaštiti, dignitetu, razvijanju i promicanju programa terapijskog jahanja u RH (terapijsko jahanje, hipoterapija i sportsko jahanje), razvijanju i promicanju međusobne suradnje udruženih članica, te ostvarivanju međunarodnih veza i suradnje.


VIZIJA:

Aktivan doprinos poboljšanju ukupne kvalitete terapijskog jahanja u Republici Hrvatskoj te na taj način poboljšanju života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.


MISIJA:

Aktivno sudjelovanje u pružanju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj te suradnja i umrežavanje s ključnim institucijama i organizacijama civilnoga društva u svrhu promicanja zdravstvenih, socijalnih i sportskih interesa.


NAČELA:

  • transparentnost
  • jednakost
  • filantropija
  • altruizam
  • socijalna uključenost
  • povjerenje
  • suradnja